1

Zprávy

Ve srovnání s AC indukčním motorem má střídavý motor DC následující výhody:

1. rotor přijímá magnety bez vzrušujícího proudu. Stejným elektrickým výkonem lze dosáhnout většího mechanického výkonu.

2. rotor nemá žádné ztráty mědi a železa a nárůst teploty je ještě menší.

3. počáteční a blokovací moment je velký, což je výhodné pro okamžitý točivý moment potřebný pro otevírání a zavírání ventilů.

4. výstupní točivý moment motoru je přímo úměrný pracovnímu napětí a proudu. Obvod detekce točivého momentu je jednoduchý a spolehlivý.

5. nastavením průměrné hodnoty napájecího napětí prostřednictvím PWM lze motor plynule nastavit. Obvod pro regulaci rychlosti a pohon je jednoduchý a spolehlivý a náklady jsou nízké.

6. snížením napájecího napětí a spuštěním motoru pomocí PWM lze účinně snížit rozběhový proud.

7. Napájení motoru je stejnosměrné napětí modulované PWM. Ve srovnání se sinusovým střídavým napájením střídavého motoru s střídavým kmitočtem produkuje jeho regulace otáček a obvod pohonu méně elektromagnetického záření a méně harmonického znečištění sítě.

8. pomocí obvodu řízení rychlosti uzavřené smyčky lze otáčky motoru měnit při změně točivého momentu zátěže.


Čas odeslání: 1. června-20. června